Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Flyfishing by Laura
fiskpaakrogen.dk
My Fish Poster

Fiskeordbog

Vandplanter (Grøde)

Ordet grøde / vandplanter bruges ofte som en fællesbetegnelse, for planter som gror under vand eller lige i overfladen af vand. Det kan eksempelvis være i vandløb, søer eller moser. Vandplanterne er med til at holde vandet klart og rent, idet vandplanterne optager næringsstoffer fra vandet. Vandplanterne fungerer som skjulested og spisekammer for fisk, da smådyr som tanglopper, vårfluelarver, guldsmedelarver og snegle lever i og omkring planterne. Vandplanter kan være til stor gene for lystfiskere, da det kan være umuligt at fiske, hvis hele overfladen i en sø eller mose er tilgroet med vandplanter eller trådalger.
Af typiske vandplanter i Danmark kan nævnes vandpest, vandpileurt, vandaks, frøbid, åkander, vandranunkel og hornblad.
I nogle put and take søer udsættes græskarper, for at holde vandplanterne nede.
Vandpileurt dækker overfladen af mosen. (Vandplanter, trådalge, vandpest, vandpileurt, skjulested, spisekammer)
Vandpileurt dækker overfladen af mosen.


Fangster af Græskarpe

Alle ord i ordbogen

Kasper Strube Webdesign
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Fiskegrej og havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
Fluekastekurser og guidede ture til Varde Å og Skjern Å
Spændende fiskegrej til en god pris!
Få din helt egen fiskeplakat!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk

Find profil