Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Netbait
fiskpaakrogen.dk
Geoff Anderson

Hvilling (Merlangius merlangus)

Hvilling (Merlangius merlangus) hvillingefiskeri, sild, børsteorm, sandorm, spidse, tænder,
Hvilling (Merlangius merlangus) hvillingefiskeri, sild, børsteorm, sandorm, spidse, tænder, Hvilling (Merlangius merlangus) hvillingefiskeri, sild, børsteorm, sandorm, spidse, tænder, Hvilling (Merlangius merlangus) hvillingefiskeri, sild, børsteorm, sandorm, spidse, tænder, Hvilling (Merlangius merlangus) hvillingefiskeri, sild, børsteorm, sandorm, spidse, tænder,

Kendetegn - Sådan kender du hvilling

Hvillingen er en torskefisk, men har mangler den skægtråd som ellers kendetegner andre torskefisk. Man kan også kende hvillingen på det kraftige overbid, de mange spidse tænder og en sort plet ved brystfinnens rod.

Hvillingefiskeri - Hvordan fanger man hvilling?

Hvillingen tager næsten alt naturlig agn som fiskes på bundforfang eller under flåd, fx. børsteorm, sandorm, sildestykker og rejer. Hvillingen kan dog også fanges ved spindefiskeri fx. med et sildeforfang eller et makrelforfang. Hvillingen holder ofte til tæt ved bunden, så det er som regel der man skal fiske sin agn, hvis man går efter hvillinger.
Hvillingen hugger i små hidsige ryk, men har en evne til at spise agnen, uden at blive kroget. Derfor kan især små hvillinger være en plage for lystfiskere, som fisker med naturlig agn. Vil man gerne fange de små hvillinger lige omkring mindstemålet, kan man vælge at gå lidt ned i krogstørrelse.

Fiskepladser - Hvor fanges hvilling?

Hvillinger fanges typisk i havne og fra moler og naturligvis også fra båd.

Spisefisk - Tilberedning af hvilling

Hvillingen er en fin spisefisk, hvillingen fileteres let, og de resterende ben kan fjernes med en pincet eller tang.

Hvor stor kan en hvilling blive?

Den tungeste hvilling indrapporteret på FiskeFoto vejer 0,1383 kg. Den officielle danske lystfiskerrekord for hvilling er 1,654 kg. Den længste hvilling indrapporteret på FiskeFoto er 28 cm. lang. Den officielle danske lystfiskerrekord målt i længde er for hvilling 53 cm.

Fiskekalender - Hvornår fanges hvilling?

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
140 297855910

Danmarksrekord - De officielle danske rekorder for hvilling

6 kg line0,570 kg.
Længderekord53,0 cm.
Dansk rekord1,654 kg.

Hvad vejer en hvilling ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Sammenlign billeder af hvilling med billeder af en anden fiskeart

Vælg en fiskeart på listen:

Hvilling på andre sprog

Engelsk:whiting
Tysk:Wittling
Norsk:hvitting
Svensk:vitling
Latin:Merlangius merlangus
Find de udenlandske navne på andre arter her

Mindstemål for hvilling:

Hvilling: 27 cm. (I saltvand) (Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord)
Hvilling: 23 cm. (I saltvand) (Skagerrak/Kattegat)
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for hvilling:

Der findes ingen fredningstider for hvilling.
Find alle fredningstider for danske fisk her


51 fangster af Hvilling

Vis flere


Udvalgte fangstrapporter med hvilling-fangster

Villige hvillinger

Et kort smut til æ westerhav, hvor Jørn og Peter gik og spinnefiskede lidt. Vi fik en øl sammen, og vi fik da også fanget lidt små hvillinger. Større fisk så vi ikke noget til.
Vis hele fangstrapporten

Succes på den fejlslået makreltur

Da jeg kom ud på Svovlsyrekajen så det ellers meget lovende ud med makrellerne, da der var masser af måger, som kredsede rundt og dykkede ned i vandet kun 20-30m fra kajen. Dog kunne mine små blink ikke nå ud til fiskene, da vinden blæste dem tilbage på kajen igen. Derfor skiftede jeg om til at medefiske lidt med et bund-rig med små stykker hornfisk på krogene.
Selvom jeg kastede nogle meter ud fra kajen, blev havkarusserne ved med at bide på krogene og stjæle min hornfisk. Jeg gik derfor lidt længere hen af kajen og kastede ud. Kort tid efter rigget havde ramt bunden, blev der hugget voldsomt. Da jeg trak linen ind, mærkes det meget som en makrel i fighten, men det viste sig at være en hvilling på lige 22cm. I løbet af en halv times tid fik jeg to hvillinger mere med op, men efter dem døde fiskeriet igen.

Så selvom jeg ikke fik en makrel med hjem, kunne jeg strege art nr. 13 af listen.
Vis hele fangstrapporten

Hvillingedublet

Efter at have spildt en masse tid i Nybøl Nor med grumset vand og ålegræs og fisket et par andre steder uden succes kørte jeg tilbage til Alssund. Havde gravet sandorm, så var klar til at se om der skulle være flere torsk og hvilling på pladsen. Fangede 8 små torsk og 5 hvillinger i alt.
Vis hele fangstrapporten

Fladfisketur ved Årøsund - Rødspætter og isinger

4 overskydende pladser på Lystfiskerklubben Bundbids fladfisketur til farvandet omkring Årøsund blev besat af mig, min bror, Gustav og Morten. Søndag morgen kl. 8 mødtes med bundbidderne på havnen i Årøsund, hvor vi skulle sejle med MS Marianne (http://www.ms-marianne.dk/)

Jeg havde forberedt mig grundigt til turen, forfangene var toptrimmede og dagen forinden havde jeg fanget rejer med rejehovet. Mon ikke spillevende rejer kunne overliste en stor fladfisk?

Fiskeriet skulle dog vise sig at være svært, og der gik et par timer før jeg fik den første fisk ombord. En lille hvilling, men en fisk var det da. De andre lystfiskere på båden fangede heller ikke meget de første par timer, men der kom da lidt isinger og rødspætter ombord. Senere på dagen blev fiskeriet lidt bedre, og det endte vist med at alle fik fisk med hjem. Jeg fik 6 rødspætter over mindstemålet og en del undermålere. Ud over isinger og rødspætter, blev der også fanget en makrel, ulke, hvillinger, små torsk og et par fejlkrogede havkarusser. De levende rejer var iøvrigt ikke det store hit, og jeg endte med at fange de fleste af mine fisk på sandorm.

En hyggelig dag på havet med næsten ingen vind og en del solskin sidst på dagen.
Vis hele fangstrapporten

Små hvillinger fra Esbjerg Havn

En kort tur på Esbjerg Havn. Vi fiskede med små stykker regnbueørred på bundforfang, og fangede en del må hvillinger. Ikke noget at skrive hjem om, men fisk var der da
Vis hele fangstrapporten

Fangstrapport fra Østjylland, Århus Havn (Havn / mole)

En havnetur til Århus Havn med Jeppe og Brian. Vi startede fiskeriet ved det grønne fyr på nordhavnen, og der kom hurtigt lidt sild på land. Da trængslen på platformen ved fyret blev for stor, flyttede jeg lidt længere ind i havnebassinet. Det gav en lidt uventet fangst i form af en fin torsk på 41 cm, som fightede helt godt! Kort efter fik jeg 2 mindre torsk i havnebassinet. Torskene huggede på en kobberfarvet kastepirk. Efter torskefangsten flyttede jeg tilbage til det grønne fyr, hvor trængslen ikke længere var så stor. Brian og Jeppe havde kun fanget sild på pladsen. Da mørket faldt på ved 17 - 18 tiden forsøgte Brian sig med lidt bundmede, det gav hurtigt en hvilling til ham. Jeg var også meget interesseret i at få hvillingen på artslisen, så jeg riggede om og bundmedede med et stykke tobis på en lille trekrog. Der var hurtigt hug, og en flot ålekvabbe kom til syne i havnens mørke vand. Dejlig art, og så var det fin størrelse på, 28 cm. Fisken blev dog genudsat. Kort efter fik både Brian og jeg flere hvillinger og mindre torsk, og man må sige at der var rigtigt godt gang i bundmede fiskeriet fra 18 - ca 19. En overraskede god 1. februar på Århus Havn med 4 arter til mig: Sild (14 hjemtaget), torsk (1 hjemtaget), ålekvabbe og hvillinger.
Vis hele fangstrapporten
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
En webshop med alt inden for fiskeagn, direkte til din dør.
Spændende fiskegrej til en god pris!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk