Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Flyfishing by Laura
fiskpaakrogen.dk
My Fish Poster

Sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Sortmundet kutling  (Neogobius melanostomus) kutlingefiskeri, invasiv, art,
Sortmundet kutling  (Neogobius melanostomus) kutlingefiskeri, invasiv, art, Sortmundet kutling  (Neogobius melanostomus) kutlingefiskeri, invasiv, art, Sortmundet kutling  (Neogobius melanostomus) kutlingefiskeri, invasiv, art, Sortmundet kutling  (Neogobius melanostomus) kutlingefiskeri, invasiv, art,
Sidens indhold i overskrifter

Kendetegn - Sådan kender du sortmundet kutling

Sortmundet kutling er en lille budtet fisk, som holder til ved bunden. Bugfinnerne er sammenvoksede, og danner noget som minder om en sugekop på undersiden af fisken. Små eksemplarer af sortmundet kutling kan forveksles med andre kutlingearter som sandkutling, lerkutling og spættet kutling, imens større eksemplarer kun kan forveksles med den meget lignende art sortkutling. Sortmundet kutling kendes dog nemt fra sortkutling, ved at sortkutling har en tydelig prik forrest i den forreste rygfinne, imens sortmundet kutling har en prik bagerst i den forreste rygfinne.

Fangstmetoder - Hvordan fanger man sortmundet kutling ?

Sortmundet kutling fanges nemt på en lille enkeltkrog agnet med et stykke sandorm, børsteorm, regnorm, blåmusling, reje eller fisk. Det kan være en fordel at have et lille klemmebly på linen, så agnen hurtigt kommer til bunden, hvor de sortmundede kutlinger holder til. Til fiskeri efter småfisk som kutlinger, kan det være en fordel med en lille fiskestang, eksempelvis en lille pimpel isfiskestang eller en krabbestang.

Fiskepladser - Hvor fanges sortmundet kutling ?

Sortmundet kutling findes i mange havne, langs moler og bolværk, men naturligvis også på den åbne kyst, hvor den gemmer sig ved sten og tangplanter. Sortmundet kutling er en invasiv art, hvilket vil sige at den på unaturlig vis er komme til de danske farvande, hvor den har formeret og spredt sig voldsomt. Sortmundet kutling truer vores naturlige bestand af andre kutlingearter, der hvor den udbreder sig.

Spisefisk - Tilberedning af sortmundet kutling

Man har forsøgt sig med tilberedning af den sortmundede kutling, da den i nogle områder pludseligt er blevet fanget i stort antal. Dog bliver den vist foreløbigt kun brugt som industrifisk.

Fiskekalender - Hvornår fanges sortmundet kutling ?

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
00 0 2611110 0 0

Danmarksrekord - Den officielle danske rekord for sortmundet kutling

Mikro rekord21,0 cm.

Hvad vejer en sortmundet kutling ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Sortmundet kutling på andre sprog

Engelsk:round goby
Latin:Neogobius melanostomus
Find de udenlandske navne på andre arter her

Mindstemål for sortmundet kutling :

Der findes ingen mindstemål for sortmundet kutling .
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for sortmundet kutling :

Der findes ingen fredningstider for sortmundet kutling .
Find alle fredningstider for danske fisk her


13 fangster af Sortmundet kutling

Vis flere

Kasper Strube Webdesign
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Fiskegrej og havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
Fluekastekurser og guidede ture til Varde Å og Skjern Å
Spændende fiskegrej til en god pris!
Få din helt egen fiskeplakat!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk

Find profil