Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Westcoast Sportfishing
fiskpaakrogen.dk
Crazy Fish

Sortkutling (Gobius niger)

Sortkutling (Gobius niger) lille, sort, regnorm,
Sortkutling (Gobius niger) lille, sort, regnorm, Sortkutling (Gobius niger) lille, sort, regnorm, Sortkutling (Gobius niger) lille, sort, regnorm, Sortkutling (Gobius niger) lille, sort, regnorm,
Sidens indhold i overskrifter

Kendetegn - Sådan kender du sortkutling

Sortkutling er en lille budtet fisk, som holder til ved bunden. Hunner og yngre hanner er brunlige, imens ældre hanner er kulsorte. Bugfinnerne er sammenvoksede, og danner noget som minder om en sugekop på undersiden af fisken. Små eksemplarer af sort kutling kan forveksles med andre kutlingearter som sandkutling, lerkutling og spættet kutling, imens større eksemplarer kun kan forveksles med den meget lignende art sortmundet kutling. Sortkutling kendes dog nemt fra sortmundet kutling, ved at sortkutling har en tydelig prik forrest i den forreste rygfinne, imens sortmundet kutling har en prik bagerst i den forreste rygfinne.

Fangstmetoder - Hvordan fanger man sortkutling?

Sortkutling fanges nemt på en lille enkeltkrog agnet med et stykke regnorm, børsteorm, sandorm, blåmusling, reje eller fisk. Det kan være en fordel at have et lille klemmebly på linen, så agnen hurtigt kommer til bunden, hvor kutlingerne holder til. Til fiskeri efter småfisk som kutlinger, kan det være en fordel med en lille fiskestang, eksempelvis en lille pimpel isfiskestang eller en krabbestang.

Fiskepladser - Hvor fanges sortkutling?

Sortkutling findes i mange havne, langs moler og bolværk, men naturligvis også på den åbne kyst, hvor den gemmer sig ved sten og tangplanter.

Spisefisk - Tilberedning af sortkutling

Sortkutling spises normalt ikke i Danmark.

Fiskekalender - Hvornår fanges sortkutling?

I vintermånederne og i det tidlige forår er sortkutlingerne svære at finde på lavt vand, men fra maj - november plejer det at vrimle med kutlinger de fleste steder.
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
00 0 115100 74420

Danmarksrekord - Den officielle danske rekord for sortkutling

Mikro rekord14,0 cm.

Hvad vejer en sortkutling ud fra dens længde?

Find svaret med denne funktion

Sortkutling på andre sprog

Engelsk:black goby
Tysk:Schwartzgrundel
Norsk:svartkutling
Svensk:svart smörbult
Latin:Gobius niger
Find de udenlandske navne på andre arter her


54 fangster af Sortkutling

Vis flere

Kasper Strube Webdesign
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Fiskegrej og havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
Udlejning af fiskekajakker og guidede fisketure ved Hvide Sande og i Ringkøbing Fjord
Spændende fiskegrej til en god pris!
Gummidyr til regnbueørred, aborre, gedde og andre rovfisk!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk

Find profil