Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Netbait
fiskpaakrogen.dk
Geoff Anderson

Spejlkarpe (inkl. koi karpe) (Cyprinus carpio)

Spejlkarpe (inkl. koi karpe) (Cyprinus carpio) spejlkarpefiskeri, lineær, skælkarpe, læderkarpe, regnorm, majs, spejler
Spejlkarpe (inkl. koi karpe) (Cyprinus carpio) spejlkarpefiskeri, lineær, skælkarpe, læderkarpe, regnorm, majs, spejlerSpejlkarpe (inkl. koi karpe) (Cyprinus carpio) spejlkarpefiskeri, lineær, skælkarpe, læderkarpe, regnorm, majs, spejlerSpejlkarpe (inkl. koi karpe) (Cyprinus carpio) spejlkarpefiskeri, lineær, skælkarpe, læderkarpe, regnorm, majs, spejlerSpejlkarpe (inkl. koi karpe) (Cyprinus carpio) spejlkarpefiskeri, lineær, skælkarpe, læderkarpe, regnorm, majs, spejler

Kendetegn - Sådan kender du spejlkarpe (inkl. koi karpe)

Spejlkarpen har i modsætning til de fleste andre fisk ingen eller kun forholdsvist få skæl på kroppen. Spejlkarpen er en variant af skælkarpen. På FiskeFoto skelnes der imellem spejlkarpe og skælkarpe, selvom at der tale om den samme art (Cyprinus carpio) da det blandt lystfiskere er meget udbredt, at dele arten op i disse to underarter. Der findes flere varianter af spejlkarper; en såkaldt læderkarpe som slet ikke har skæl, en lineær karpe som har en ubrudt linje af skæl fra hoved til hale og en fuldskællet karpe, som har store og uregelmæssige skæl, som dækker hele fisken. Spejlkarper har en tendens til at være jere i kropsformen end skælkarper.

Karperne kendes generelt på skægtrådene i begge mundvige, den kraftige pig i rygfinne og den je maksimalvægt. Karper over 10 kilo er ikke usædvanlige i Danmark i visse vande.

Karper krydser sig ofte med andre karpefisk og skaber såkaldte hybrider. Hybriderne kan eksempelvis være imellem spejlkarpe og karusse, eller spejlkarpe og sølvkarusse. Det er meget forskelligt hvor meget hybriderne ligner den ene eller den anden art, men nogle gange kan man støde på karpelignende fisk, som bare ser anderledes ud. Det kræver en grundig undersøgelse af fisken af en ekspert, at fastslå om der er tale om en hybrid.

Karpefiskeri - Hvordan fanger man spejlkarpe (inkl. koi karpe)?

Spejlkarpe og skælkarpe er populære arter blandt lystfiskere. Karperne fighter som regel rigtigt godt, og kan blive store, sammenlignet med andre danske fiskearter. Karpefiskeri kan være en videnskab, med specialgrej i form af karpestænger, karpehjul, karpeforfang, bidmeldere, boilies, fordodring osv. osv. Der er ingen tvivl om at rutinerede karpefiskere med det professionelle grej, lander mange og store fisk - MEN karper kan sagtens fanges med mindre end det. En kraftig stang, et hjul med en god bremse, 0,30 line, prop og krog er alt hvad man strengt talt behøver, for at fange en karpe. Når karpen skal landes er det en fordel med et godt stort net, og man bør også bruge en såkaldt afkrogningsmåtte til større karper, hvis man da ikke afkroger dem i vandkanten. Det avancerede karpefiskeri med boilies, forskellige bundforfang, lodder, dips mm. vil vi ikke komme ind på her. Men en hurtig guide til flådfiskeri efter karper er der plads til.

Flådet kan med fordel være et penneflåd. Penneflådet afbalanceres med splithagl, så kun er et par centimer af flådet stikker over vandoverfladen. Afstanden imellem flåd og krog justeres nu, så krogen hænger lige over bunden. Krogen agnes med et par majskorn eller en regnorm. Inden fiskeriet går i gang, kan det være en fordel at forfodre lidt. En håndfuld majs fra en dåse, kan være rigtigt fint. Men man kan også gå skridtet videre, og lave en simpel forfodring af rasp, vaniljesukker, vand fra majsdåsen og evt. ekstra vand. Blandingen blandes så den kan formes til kugler på størrelse med en golfbold, og kastes ud, der hvor man tror at spejlkarperne kommer forbi. Når karperne indfinder sig, vil de ofte rode op i bunden, og dermed sende små bobler til overfladen. Når der er bobler på foderpladsen, er det bare med at få krogene i vandet. Ofte vil man få hug omgående, hvis man kaster ud i en kraftigt boblende foderplads. Når flådet går under eller bevæger sig til siden gives et modhug, og forhåbentligt bliver spejlkarpen kroget. Karpen fightes ind, og nettes forsigtigt i vandkanten. Husk at spejlkarper kan blive meget store, så hav altid et stort net med, og juster din bremse, således at de store fisk ikke knækker din line! Under fiskeri efter spejlkarper med flåd, er det ikke unormalt af få bifangster i form af skælkarper, sølvkarusser, karusser, sudere, skaller, rudskaller og græskarper.

Fiskepladser - Hvor fanges spejlkarpe (inkl. koi karpe)?

Spejlkarper findes i mange søer, damme og åer i Danmark. Karpen er ikke en naturlig fisk i Danmark, så findes der karper i en sø, er de jest sandsynligt kommet dertil via udsætninger. Mange karper er uden tvivl blevet flyttet af lystfiskere, som gerne vil have noget godt at fange i deres lokale sø eller dam. Men mange karper er også blevet sat ud af søejere, i den tro at de ville rense vandet eller holde det frit for grøde. Karper har dog en tendens til at rode op i bunden, og dermed gøre en sø meget grumset. Almindelige spejlkarper og skælkarper gør desuden heller ikke det store indhug i grødebestanden. Skal der spises grøde, skal man have fat i græskarper. Bemærk at det er forbudt at flytte fisk fra et vand til et andet, og at udsætte fisk som er købt i et havecenter eller lignende uden en speciel tilladelse.

Karpefiskere holder ofte kortene tæt til kroppen, når det kommer til gode karpevande. Man kan google sig frem til meget karpevand, men det bedste kan være, at spørge sig for i nærområdet. Man kan også kigge efter søer og damme, som ligger tæt på byer, her vil der ofte være spejlkarper eller skælkarper at finde. Et par kendte karpevande er Viborgsøerne og Harte-Donssøerne i Jylland og Susåen på Sjælland.
Desuden findes der både græskarper, spejlkarper og skælkarper i mange put and take søer.

Spisefisk - Tilberedning af spejlkarpe (inkl. koi karpe)

Spejlkarper spises normalt ikke i Danmark, og det er god kutyme at genudsætte alle karper, såkaldt catch and release eller C&R fiskeri. Førhen har karpen været en jt værdsat madfisk i Danmark, og nogle steder i Sønderjylland er der stadig tradition for at spise karpe til jul. Tyskere og østeuropæere har ligeledes stadig tradition for at spise karper, og efter sigende skulle østeuropæere stå for decideret opfiskning og tømning af nogle danske karpevande!

Hvor stor kan en spejlkarpe (inkl. koi karpe) blive?

Den tungeste spejlkarpe (inkl. koi karpe) indrapporteret på FiskeFoto vejer 11,5 kg. Den officielle danske lystfiskerrekord for spejlkarpe (inkl. koi karpe) er 24,4 kg. Den længste spejlkarpe (inkl. koi karpe) indrapporteret på FiskeFoto er 74 cm. lang.

Fiskekalender - Hvornår fanges spejlkarpe (inkl. koi karpe)?

Spejlkarper er mest aktive i de varmere måneder. Fra marts til august fanges der godt med spejlkarper. Men karperne kan i princippet fanges året rundt. Spejlkarper kan fanges døgnet rundt, men fiskeriet kan være ekstra givende aften, nat og tidlig morgen.
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
22512141812660 30

Danmarksrekord - De officielle danske rekorder for spejlkarpe (inkl. koi karpe)

Fluefanget11,520 kg.
Dansk rekord24,400 kg.

Hvad vejer en spejlkarpe (inkl. koi karpe) ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Sammenlign billeder af spejlkarpe (inkl. koi karpe) med billeder af en anden fiskeart

Vælg en fiskeart på listen:

Mindstemål for spejlkarpe (inkl. koi karpe):

Der findes ingen mindstemål for spejlkarpe (inkl. koi karpe).
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for spejlkarpe (inkl. koi karpe):

Der findes ingen fredningstider for spejlkarpe (inkl. koi karpe).
Find alle fredningstider for danske fisk her


83 fangster af Spejlkarpe (inkl. koi karpe)

Vis flere


Udvalgte fangstrapporter med spejlkarpe (inkl. koi karpe)-fangster

Spejlkarpe - personlig rekord

Det er efterhånden blevet rigtigt sommerligt vejr, så de Århusianske karper skulle have et skud. Sammen med Jesper tog jeg til en sø ved Århus, hvor jeg hvert år plejer at fange en spejlkarpe eller to. Vi startede med at forfodre på en plads, og derefter gik vi lidt rundt om søen med en stang og toastbrød. Der var en del karper der cruisede rundt i solen og nogle gik også og guffede lidt i grøden langs kanten. Flere gange fik vi karperne til at spise toastbrød fra overfladen, men de var for sky til at tage krogagnen. Til sidst lykkedes det mig at få en karpe til a tage et stykke toastbrød, som jeg havde lagt på bunden på 40 cm vand. Karpen var fin, men jeg havde ikke troet at den ville veje 5,99 kilo og være 69 cm lang. Ny personlig rekord!
Jesper måtte trøste sig med lidt rudskaller som gerne tog et par maddiker fisket under flåd.
Vis hele fangstrapporten

Karpe dappetur med Pausefiskeren i Århus

Første del af den årlige sommer-fisketur med Finn Pausefiskeren gik til den gamle Andedam i Århus, hvor jeg fiskede meget da jeg boede i Åbyhøj. Dengang var der en del fine spejlkarper og nogle hybrider af en slags. Desuden var der også græskarper, rimter, guldrimter, aborrer og små sudere.
Planen var at lave en lejer et sted ved søen, hvor vi kunne sidde lidt i læ for den kraftige vind fra vest. Inden vi pakkede alt grej ud, gik vi lige en tur rundt om søen. I et stille hjørne, hvor en masse trådalger havde samlet sig, var der liv. En sulten karpemund guffede et eller andet fra overfladen midt i grøden, og der var tilsyneladende flere fisk i området. Vi hentede straks en enkelt stang hver i bilen, og heldigvis havde jeg en halv pakke toastbrød til at ligge i min fisketaske fra en tur efter græskarper tidligere på ugen.
Vi riggede begge til med et lille bobleflåd, og derefter bare en kraftig enkeltkrog som vi agnede med toastbrød. Brødet sank langsomt ned igennem vandet, og det tog ikke Finn 20 sekunder at kroge dagens første karpe. En smuk smuk lille spejlkarpe - så var vi igang! Jeg fik også hurtigt fisk på land, og dappefiskeriet med toastbrød virkede bare til karperne i dag. På omkring 3 timer fik jeg 7 fisk og Finn fik 6. Så i alt 13 karper og hybrider. De fleste fisk var spejlkarper, men vi fik også nogle fisk som faktisk lignede rigtige skælkarper samt en enkelt fisk som uden tvivl var en hybrid af en slags.
Hen på aftenen blev lidt andet grej fundet frem, og vi fodrede et par pladser op, som vi kunne fiske på ind i mørket. Finn stod for aftensmaden, imens jeg kunne skænke en øl op til os. Medefiskeriet med majs og regnorm var dog ikke den store succes. Vi fik hver en fin skalle på omkring 30 cm, samt en håndfund mindre aborrer. Hen på natten ved 3 tiden, besluttede vi os for at pakke grejet, og køre sydpå, hvor vi kunne overnatte i min shelter i min have.
Om morgenen fik vi lavet os et spejlæg, og så gik turen ud efter aborrer og gedder med flyderingen på den lokale sø.
Læs rapporten her:
https://www.fiskefoto.dk/fangstrapport/rovfisketur-paa-soeen-med-flydering/6247
Vis hele fangstrapporten

Spejlkarpe fra en mild vinterdag i januar

Gårsdagens fisketur bød på en fin spejlkarpe på 3,6 kg.

Denne spejler er den tredje Januar-karpe for mit vedkommende indtil videre, hvilket klart tyder på, at karperne stadig indtager føde med de milde temperaturer, som vi har haft denne vinter.
Vis hele fangstrapporten

Århusiansk karpe

Når jeg nu alligevel var i Århus, kunne jeg lige så godt tjekke den gamle andedam ud. Der var masser af fisk at spotte, både spejlkarper, store guldfisk og guldrimter. Fiskene var ikke så tændte på det synkende toastbrød, men sidst på eftermiddagen gik en spejlkarpe i fælden. 3,48 kilo og 57 cm. En rigtig fin fisk!
Vis hele fangstrapporten

Kombitur efter karper og aborrer

En kombitur til den Den Gamle Grusgrav, hvor jeg både fiskede målrettet efter karper og aborrer. Karperne fiskede jeg efter på den oversvømmede eng ved siden af den oprindelige sø, og aborrerne fiskede jeg efter fra min flydering i den oprindelige sø. Jeg startede med karpefiskeriet, på det lave vand. Heldet var ikke med mig i dag, den første karper jeg krogede sprang linen, selvom at jeg ikke syntes at jeg pressede den specielt hårdt - NÅ! Derefter mistede jeg tre karper i streg, den sidste rettede krogen ud.... Satans! Men endelig havde jeg lidt held i sprøjten, og fik landet dagens første karpe. En fin lille spejlkarpe. Derefter gik det derud af... det blev til i alt 2 spejlkarper og 5 skælkarper, hvoraf en nok har været en hybrid af en slags. Ved 18 tiden hoppede jeg i flyderingen, riggede en UL stang til med jigg på texas-rig, og sejlede ud i bølgen. Jeg fik hurtigt nogle små aborrer, næsten i hvert kast kunne jeg mærke kontakt med de små aggressive fisk... Da mørket begyndte at falde på blev fiskene lidt større. De fleste var på 100 - 200 gram , men jeg fik også en god aborre på 520 gram / 32 cm. En god tur til grusgraven ...
Vis hele fangstrapporten

12 karper og en skalle på 3 timers fiskeri

Tidligere på året besøgte jeg for første gang denne private sø, som skulle huse karper, skaller, sudere, aborrer, bækørreder. Det lykkedes mig kun at fange små aborrer på min første tur til søen, men karper og sudere skulle have et skud i dag. Jeg ankom til søen kl 19, og forfodrede med kugler af rasp, vanillesukker og majs på to pladser. Jeg riggede to stænger med flåd til, og satte dem i mine stangholdere. Den første times tid skete der intet, men pludseligt hvinede bremsen på min ene stang! Fisken var desværre lynhurtig til at søge ly i dunhammerne, og den (måske gode?) fisk blev mistet!!! Det skulle dog vise sig, at der ikke var tale om en enlig karpe, for kort tid efter, var der bid igen. Flådet løftede sig forsigtigt, og gik så under - modhug - og så var der liv for enden. En smuk lille spejlkarpe lidt over halvkiloet kom på land. De næste par timer fulgte en god stribe af karper, som alle blev fanget på en let stang, rigget med penneflåd, enkeltkrog og majs. Mærkværdigt nok var alle karper, på nær den første skælkarper... Det blev til 11 skælkarper og en enkelt spejlkarpe. Ind imellem karperne, fik jeg en enkelt skalle. En rigtig fin aftentur
Vis hele fangstrapporten

Årets første suder og et par fine karper fra grusgraven

For et par uger siden var jeg ved dem gamle grusgrav. Den var voldsomt oversvømmet, men der var masser af karper på det lave vand. Så ud over lidt huslige sysler, skulle fri-mandagen bruges på lidt fiskeri i den gamle grusgrav. I dag var der også masser af karper, som plaskede og svømmede rundt på det lave vand. Jeg riggede universalrigget til: Lille klart bobleflåd + enkeltkrog med regnorm. Til at starte med skræmte jeg et par karper da jeg fiskede til dem, men en fisk blev stående. Kun snuden stak frem fra grøden. Regnormen blev placeret for næsen af fisken, og den blev med det samme suget ind. Fisken fightede fint, men den lignede ikke en karpe. Det var en suder! Årets første og en god en af slagsen, 2,45 kilo og 54 cm. Som sagt var der masser af karper, og kort efter suderen, fik jeg også karpe! Den første var den største, en god spejlkarpe på 3,8 kilo. Senere på dagen fulgte 3 mindre skælkarper fra 1 - 2 kilo. En dejlig dag ved den oversvømmede grusgrav.
Vis hele fangstrapporten

Medetur efter karper, sølvkarusesr og guldrimter i Andedammen ved Århus

Efter arbejde hentede jeg Gustav, og så skulle der medes lidt efter karper, sølvkarusser og hvad der ellers findes i Andedammen. Vejret var lækkert, j solskind og ikke ret meget vind. Vi så mange spejlkarper og en del guldrimter, men de var ikke så nemme at overliste nogle af dem. Jeg fik en enkelt lille spejlkarpe og Gustav fik 2 sølvkarusser. Næste gang tager vi de store fisk.
Vis hele fangstrapporten
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
En webshop med alt inden for fiskeagn, direkte til din dør.
Spændende fiskegrej til en god pris!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk