Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Netbait
fiskpaakrogen.dk
Geoff Anderson

Stalling (Thymallus thymallus)

Stalling (Thymallus thymallus) stallingfiskeri, regnorm, laksefisk, gudenå, gudenåen, blåmand
Stalling (Thymallus thymallus) stallingfiskeri, regnorm, laksefisk, gudenå, gudenåen, blåmandStalling (Thymallus thymallus) stallingfiskeri, regnorm, laksefisk, gudenå, gudenåen, blåmandStalling (Thymallus thymallus) stallingfiskeri, regnorm, laksefisk, gudenå, gudenåen, blåmandStalling (Thymallus thymallus) stallingfiskeri, regnorm, laksefisk, gudenå, gudenåen, blåmand

Kendetegn - Sådan kender du stalling

Stallingen er en laksefisk og har derfor en fedtfinne ligesom eksempelvis laks og ørred. Stallingen har desuden en meget j og karakteristisk rygfinne. Den je rygfinne og fedtfinnen gøre det muligt at skelne stalling fra eksempelvis skalle, strømskalle og helt. Stallingen kaldes også for en blåmand, da rygfinnen på større fisk har et blåligt skær. En friskfanget stalling kan dufte af timian.

Stallingfiskeri - Hvordan fanger man stalling?

Stalling fanges nemt på regnorm fisket under et flåd. Stallingen kan dog også fanges på flue, og er en klassisk fluefisk.

Fiskepladser - Hvor fanges stalling?

Stallingen fanges som regel i åer og bække. Eksempelvis i Gudenå Systemet og Skjern Å Systemet.

Spisefisk - Tilberedning af stalling

Stalling skulle være en fin spisefisk. Stallingen fordærves hurtigt, så fisken skal på køl, eller tilberedes med det samme. Da stallingen er truet, bør man værne om bestanden.

Hvor stor kan en stalling blive?

Den tungeste stalling indrapporteret på FiskeFoto vejer 0,3 kg. Den officielle danske lystfiskerrekord for stalling er 1,4 kg. Den længste stalling indrapporteret på FiskeFoto er 42 cm. lang. Den officielle danske lystfiskerrekord målt i længde er for stalling 45 cm.

Fiskekalender - Hvornår fanges stalling?

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
024572338541

Danmarksrekord - De officielle danske rekorder for stalling

2 kg line0,725 kg.
4 kg line0,700 kg.
Fluefanget0,825 kg.
Længderekord45,0 cm.
Dansk rekord1,400 kg.

Hvad vejer en stalling ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Sammenlign billeder af stalling med billeder af en anden fiskeart

Vælg en fiskeart på listen:

Stalling på andre sprog

Engelsk:grayling
Tysk:Äsche
Norsk:harr
Svensk:harr
Latin:Thymallus thymallus
I Danmark kendes stalling også under navnet:
blåmand.
Find de udenlandske navne på andre arter her

Mindstemål for stalling:

Der findes ingen mindstemål for stalling.
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for stalling:

Stalling: 1. januar - 31. december (I ferskvand) (Hele året, frem til 15. maj 2026 Herefter 15. marts – 15. maj)
Find alle fredningstider for danske fisk her


44 fangster af Stalling

Vis flere


Udvalgte fangstrapporter med stalling-fangster

Flotte stallinger og ørreder fra Gudenåen

For mange år siden, før jeg nogensinde havde fanget en stalling, fortalte min kammerat Søren mig om, at han engang havde stået i snevejr og fanget stallinger i Gudenåen. Forårsrengøringen på kirkegården blev aflyst pga. sne og vinterligt vejr, så hvorfor ikke tage til Gudenåen, for at se om jeg kunne fange et par stallinger i det flotte snevejr.
Der lå ikke meget sne på engen ved åen, men det dryssede da af og til ned med lidt hvidt fra himlen. Mit trofaste lille bobleflåd og en stor regnorm på en enkeltkrog blev sendt ned af strømmen, og der var hug på de sædvanlige pladser! Dagens første fisk var en stalling, en fin fisk på 42 cm. Stallingen kom naturligvis tilbage i åen. Det næste hug var noget tungere end stallingen, fisken gik dybt, og jeg måtte lige kante mig baglens hen til mit fangstnet, så jeg kunne få nettet fisken. En flot ørred på 52 cm og 1,21 kilo. Så var dagen vist reddet. Men der kom flere fisk på land... i løbet af eftermiddagen fik jeg i alt 4 fine stallinger, de var alle oppe omkring de 40 cm. Der kom også flere bækørreder på land, dog noget mindre fisk en den første. I alt 4 ørreder kom i nettet. En flot dag ved Gudenåen!
Vis hele fangstrapporten

Fedtfinner fra Gudenåen

Der var ikke specielt meget gang i fiskene i Gudenåen i dag, men det blev da alligevel til 4 fiskearter. Jeg startede med at fange en par fine skalle, som jeg i første omgang troede var stallinger, da jeg så dem vende den sølvblanke side til. Derefter fik jeg en lille aborre i det rolige vand bag en trærod, så kom der to bækørreder, og som den sidste fisk en fin stalling.
Vis hele fangstrapporten

Sikke en herlig måde at starte sin sommerferie på...

For et par dage siden modtog jeg, fra en venlig sjæl, et tip om en å, hvor det måske kunne lykkes at overliste en stalling. Dette måtte jeg selvfølgelig se nærmere på.

Derfor tog jeg efter arbejde turen til åen, som jeg ikke havde fisket før, for at se om en stalling og måske en bækørred ville være bidelystne. Resultatet af fisketuren overgik igen al forventning. 😄
Jeg fangede både bækørred og stalling.

Stallingen er efter et hurtigt mobilbillede genudsat i deres rette element, da vi selvfølgelig skal værne om denne smukke fiskeart.
Vis hele fangstrapporten

Stalling, bækørred, trepigget hundestejle og skalle fra Gudenåen

Aftenturen gik til Gudenåen idag... Der var ingen stallinger eller bækørreder på den sædvanlige plads, så jeg måtte prøve lidt længere nedstrøms. Her fik jeg først en stalling, og lidt senere et par små bækørreder. Der var også skaller på fiskepladsen, og de var pæne mange af dem. Jeg fangede omkring 30 skaller. de største har været 25 - 30 cm lange. I det stille vand i en lille vig så jeg nogle småfisk, og det viste sig at være trepiggede hundestejler.
Vis hele fangstrapporten

Godt stallingefiskeri i Gudenåen

En aftentur til et lokalt stræk af Gudenåen med flådstangen og et glas regnorm. Der var rigtig gang i både bækørreder og stallinger. Jeg fik 9 stallinger, 6 bækørreder og en skalle.Fiskene var generelt ret fine og den største stalling var 38 cm. lang.
Vis hele fangstrapporten

Bækørreder, stalling og masser af skaller fra Gudenåen

I det super flotte forårsvejr gik turen til Gudenåen med ormestangen. Åen så dog ikke helt ud som den plejer, der manglede en meter vand, eller måske mere nogle steder - det havde nok noget at gøre med den nylige åbning af åens udløb i Mossø ved Klosterkær...
Nogle fiskespots var nærmest tørlagte, så jeg måtte finde nye dybe huller. Helt ovre ved den modsatte bred, ved nogle udhængende træer fik jeg mit første hug. Et lidt forsigtigt nip nip, og så vendte en sølvblank fisk sig i strømmen. Det måtte være stallingen... men det var såmænd en skalle. Den første skalle jeg har fanget på dette stykke af Gudenåen. Der var flere skaller på spottet, og i løbet af et par timer fangede jeg omkring 30 skaller på prop og orm. Fiskene var fine, og fightede godt i den kraftige strøm. Dagens største skalle var 28 cm. lang. Ud over skaller fik jeg også et par bækørreder og en stalling. Den største bækørred var 40 cm. lang, men den var noget slank. Alt blev genudsat.
Vis hele fangstrapporten

Rødprikkede ørreder fra Gudenåen

Eftermiddagen blev brugt ved Gudenåen, på et spot hvor jeg plejer at kunne fange lidt bækørreder og stallinger.
Dagens første fisk var en fin bækørred på 37 cm. og 450 gram. Den næste var en stalling, som stod midt i åen i den kraftige strøm... Senere fandt jeg et sted, hvor jeg ellers aldrig har fanget fisk, og her stod en hel flok af bækørreder. I alt fik jeg 5 bækørreder og en stalling på land, det hele fanget på regnorm under flåd.
Vis hele fangstrapporten

Ormebadning i Gudenåen - Stallinger og bækørreder

I det flotte solskinsvejr gik turen til Gudenåen med en bøtte orm og flådstangen. På den sædvanlige fiskeplads var der hurtigt nap, en fin lille stalling. Det blev til to stallinger og tre bækørreder. Den største ørred var 32 cm. lang, men blev genudsat.
Vis hele fangstrapporten

Stalling fra Gudenåen

Jeg skulle liiiige se, om nogle søørreder havde trukket op i Gudenåen, så de sidste par timers lys efter arbejdstid, blev brugt ved åen. I allerførste kast med min trofaste jig, sad en sølvskinnende fisk på krogen. En stalling på 30 cm. sådan! Stallingen ville nok ikke kunne have fået hele jiggen ind i munden, men krogen sad fint i fiskens mund. Resten af turen skete der ikke så meget, jeg havde et enkelt hug, af en fisk som svømmede direkte i grøden, men ellers var der ro på...
Vis hele fangstrapporten

Årets første majfluer

Lørdag var jeg blevet bedt om at holde et intro kursus for nye medlemmer i vores forening om å fiskeri efter bækørred og stalling, desværre var tilslutningen ikke så stor, idet kun et medlem mødte op. Vi havde dog en rigtig hyggelig dag ved Ansager å, hvor vi fangede en god portion mindre bækørreder. Sidst på dagen lod jeg mærke til en større fisk der gentagne gange steg til overfladen og mæskede sig i store og lækre majfluer. Jeg satte en majflue imitation på forfanget og kastede til fisken. 2 gange steg fisken til fluen, men drejede af i sidste øjeblik. Tredje gang den steg var det for at dræbe, og den huggede hårdt. En smuk stalling på ca 38 cm kunne lidt efter landes og genudsættes hurtigt igen. Årets første stalling for mit vedkommende blandt årets første majfluer.
Vis hele fangstrapporten

Fangstrapport fra Vestjylland, Rind Å (Å / bæk)

Endnu engang gik turen til den smukke Rind Å. Den forrige tur havde kastet en fin lille stalling af sig, så denne gang satsede jeg også på at jeg kunne få en stalling, og måske en bækørred.
Der var forholdsvist mange små bækørreder i åen, de små 10 cm. lange fisk huggede lystigt på min flådfiskede regnorm, men kun en enkelt af dem blev hængende. Fisken blev hurtigt genudsat uden fotografering. Stallingen lod vente på sig, men på et stræk af åen kunne jeg se en fisk ringe i overfladen. Jeg justerede fiskedybden på mit flåd, og ormen blev sendt hen af strømmen. Fisken to ormen kontant, og efter en lille fight kunne jeg tage et par billeder af en flot stalling.
På vej tilbage opstrøms af åen, fik jeg øje på en fisk, som stod tæt på overfladen og nappe insekter og andet i overfladen. Det måtte jo være en stalling, og jeg fiskede min regnorm hen forbi fisken. Flådet gik under, og ind kom en skallelignende fisk - bestemt IKKE en stalling. Jeg syntes umiddelbart ikke at det lignede hverken en almindelig skalle eller en strømskalle som jeg kender dem. Men efter en snak med en biolog, fik jeg at vide at det var en strømskalle. Årets 28. art!
Vis hele fangstrapporten
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
En webshop med alt inden for fiskeagn, direkte til din dør.
Spændende fiskegrej til en god pris!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk