Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Netbait
fiskpaakrogen.dk
Geoff Anderson

Pighvarre (Scophthalmus maximus)

Pighvarre (Scophthalmus maximus) pighvarfiskeri, tobis, sild, levende, trekrog, pighvar, rovplade
Pighvarre (Scophthalmus maximus) pighvarfiskeri, tobis, sild, levende, trekrog, pighvar, rovpladePighvarre (Scophthalmus maximus) pighvarfiskeri, tobis, sild, levende, trekrog, pighvar, rovpladePighvarre (Scophthalmus maximus) pighvarfiskeri, tobis, sild, levende, trekrog, pighvar, rovpladePighvarre (Scophthalmus maximus) pighvarfiskeri, tobis, sild, levende, trekrog, pighvar, rovplade

Kendetegn - Sådan kender du pighvarre

Pighvarren er en fladfisk. Pighvarren er i jere grad en rovfisk end de andre danske fladfiskearter skrubbe, ising, rødspætte og tunge, og derfor har den også en større mund end disse arter. Pighvarren har dog den store mund til fælles med en anden dansk fladfiskeart, nemlig slethvarren. Slethvarren og pighvarren findes ofte de samme steder, men man kan skelne dem fra hinanden, ved at pighvarren er næsten cirkelformet, hvor slethvarren er lidt mere langstrakt. Desuden er slethvarren helt glat på oversiden, hvor pighvarren har adskillige tydelige torne eller pigge.
Pighvarrer kaldes nogle steder for rovplader.

Pighvarrefiskeri - Hvordan fanger man pighvarre?

Da pighvarren er en rigtig rovfisk, fanges den som regel også på levende eller døde agnfisk, eller på fiskestykker. En hel levende eller død tobis er en fantastisk agn til pighvarrer, men en halv tobis eller et stykke sild eller hornfisk kan også fungere helt fint. Agnen fiskes som regel på et bundrig, men på lavvandede områder kan det også være effektivt, at fiske agnen lige over bunden under et flåd. Et rig bestående af en kastepirk, 30 cm line og derefter en trekrog kan være det helt rigtige til fiskeri med silde eller hornfiskestrimler. Rigget kastes ud, og trækkes ganske langsomt hen over bunden. Med denne metode får man hurtigt affisket et stort område, men er der sten eller tang på bunden, kan det betyde at man ofte vil få bundbid.
Hvis man fisker med hele døde eller levende tobis, er et rig med vægt i bunden og en eller to linetjavser ovenover det rigtige valg. På hver tjavs bindes en eller to mindre trekroge efter behag, og den hele tobis monteres herpå. Dette rig er velegnet til fiskeri, hvor agnen ikke flyttes aktivt.
Det sker af og til at en pighvar hugger på en pirk eller et blink, men fisker man målrettet efter pighvar, er det bestemt den naturlige agn man skal satse på.

Fiskepladser - Hvor fanges pighvarre?

Pighvarrer kan fanges fra land, steder hvor der er dybt ind under kysten, men også fra moler, havneanlæg og naturligvis fra båd. Kyststrækningerne på hele Djursland er ikke et dårligt bud, hvis man gerne vil fange en pighvar, men den jyske vestkyst kan også kaste en stor rovplade af sig.

Spisefisk - Tilberedning af pighvarre

Pighvarren er en god og jt værdsat spisefisk. Når fisken er renset for indvolde og slim, kan den dampes hel i ovnen, eller man kan vælge at skære fileter af fisken, så man slipper for ben i kødet.
Fladfisk kan være meget tynde omkring gydningen. Et gammelt ordsprog siger at; Når skoven er grøn, er fladfisken skøn. Altså er fladfisken god at spise, når skovens træer er sprunget ud.

Hvor stor kan en pighvarre blive?

Den tungeste pighvarre indrapporteret på FiskeFoto vejer 3,295 kg. Den officielle danske lystfiskerrekord for pighvarre er 11,2 kg. Den længste pighvarre indrapporteret på FiskeFoto er 56 cm. lang.

Fiskekalender - Hvornår fanges pighvarre?

Pighvarrer fanges som regel ikke ved kysten før april - maj, og fangsterne bliver mere og mere spredte i løbet af august - september.
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
00 0 2871310 20

Danmarksrekord - De officielle danske rekorder for pighvarre

4 kg line3,000 kg.
6 kg line2,250 kg.
8 kg line9,500 kg.
10 kg line3,250 kg.
Fluefanget1,600 kg.
Dansk rekord11,200 kg.

Hvad vejer en pighvarre ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Sammenlign billeder af pighvarre med billeder af en anden fiskeart

Vælg en fiskeart på listen:

Pighvarre på andre sprog

Engelsk:turbot
Tysk:Steinbutt
Norsk:piggvar
Svensk:piggvar
Latin:Scophthalmus maximus
I Danmark kendes pighvarre også under navnet:
rovplade.
Find de udenlandske navne på andre arter her

Mindstemål for pighvarre:

Pighvarre: 30 cm. (I saltvand) (Østersøen og Bælterne)
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for pighvarre:

Der findes ingen fredningstider for pighvarre.
Find alle fredningstider for danske fisk her


23 fangster af Pighvarre

Vis flere


Udvalgte fangstrapporter med pighvarre-fangster

Pighvarre, særfinnet ringbug og tangsnarre

Denne beretning er fra min seneste fisketur fra lørdag aften, hvor jeg i godt selskab med fiskemakkeren Jørn Nordahl, var taget til en Østjysk kyststrækning efter nogle gode fladfisk med vores tungevinduer(vandkikkerter). Fisketuren gik, kan jeg vidst godt tillade mig at sige, over al forventning...

Vi mødtes ved fiskepladsen lidt efter kl. 20.00 lørdag aften, og udstyret med stænger til både diverse fladfisk, såsom skrubber, rødspætter og tunger, og de lidt finere stænger til de helt små fiskearter. Hvad Jørn dog ikke vidste, var at han havde inviteret mig med til ringbug-land, og da jeg fortalte Jørn om stedet, kunne jeg så opmuntrer ham med, at jeg weekenden forinden havde besøgt selvsamme plads. –Derfor blev der selvfølgelig satset på at finde nogle ringbug, som det første.

Efter knapt fem minutter, spotter jeg på noget fingertang 2 fine særfinnet ringbug, jeg fisker selv til den største og med det samme huggede den ud efter den lille halve mysis, som jeg havde agnet på min lille tanagokrog, og med et let løft med stangen kunne jeg knytte hånden og kalde på Jørn, så han kunne se og nærstudere ringbugen. Herefter lykkedes det desværre ikke Jørn at fange den anden ringbug, som sad et kort stykke fra det første eksemplar, hvorefter vi fortsatte jagten på en ringbug til Jørn.

Efter omtrent en times fiskeri havde vi spottet i omegnen af 10 ringbug og fisket til dem alle. Jeg fik selv hurtigt fanget 3 ringbuge, men Jørn havde ikke rigtigt heldet på sin side, da enkelte huggede på hans agn, men blev ikke kroget og andre flygtede efter for meget postyr.

Men jeg stod og fiskede til endnu en ringbug, fik jeg efterhånden samlet en masse mysis under min lyskegle fra lampen, og ud af det blå, skud en rekordstor tangsnarre ind imellem mine ben og i en sværmen af mysis. Denne tangsnarre så ud til at være potentiel kandidat til den danske rekord, som jeg selv er indehaver af, og alligevel så denne ud til at være et hak større endnu, så derfor blev jeg da nødt til at give den et forsøg. –Jeg fik hurtigt fundet den største mysis fra min agnboks frem, og agnet på tanagokrogen, hvorefter denne blev fisket i nærheden af den store tangsnarre. Efter 10 minutters fiskeri i den store sværm af mysis, huggede tangsnarre endeligt ud efter min agn, og med rolig bevægelse, fik jeg sat krogen og løftet tangsnarre sikkert op i tungevinduet. Jeg havde ikke målebåndet med ud på vandet, så den kom op i min hånd, som jeg ved er 18 cm, og tangsnarren stak udover min hånd, og jeg vidste derfor med mig selv, at der var tale om en rekordfisk. Yes!
Herefter gik den næste rum tid med at søge efter flere særfinnet ringbug til Jørn, og men han kunne simpelthen ikke få agnet præsenteret ordentligt og når de endeligt valgte at hugge, blev de ikke hængende, så jeg lyver ikke, når jeg beretter om en lettere frustreret fiskemakker.

Efter en yderligere rum tid, valgte vi at gå lidt hen af kysten på noget ren sandbund, for at lede efter fladfisk, men der var absolut ingen fladfisk, eller det vil sige, det var i hvert fald det snakken gik på indtil, at jeg pludseligt var ved at træde på et fladfiske øjne, som stak op af sandet. –Jeg stoppede brat op, for ikke at skræmme fisken, og efter kortvarigt at have nærstuderet fiskens hoved kunne jeg konstatere, at det var en relativt stor rovplade, som lå næsten helt nedgravet i sandet, kun lige lidt af hovedet med øjne og munden var over sandet. Hurtigt fik jeg lånt en kysttobis, som kort forinden, tilfældigvis var sprunget op i Jørn tungevindue. Denne blev agnet på den eneste krog jeg havde taget med til fladfiskene, nemlig en langskaftet enkeltkrog i str. 6.
Rovpladen ville dog ikke umiddelbart hugge, og derfor blev jeg ved med at prøve forskellige agn og ikke mindst at justere, størrelsen på tobisen, ved at skærer den i mindre stykker. Efter hvad der føltes som 10-15 min, huggede rovpladen heldigvis og en yderst spændende fight på isfiskestangen gik i gang. –Hurtigt fik jeg presset pladen op i vandsøjlen og i retning mød kysten. Rovpladen svømmede heldigvis med ind mod kysten, hvor jeg med et hårdt pres, konstant holdte den væk fra bunden. Da vi kom ind på lidt lavere vand måske 50 cm, begyndte den af svømme op mod overfladen, for så at ryste hovedet, og jeg tænkte at dette var muligheden og at lande fisken, da jeg intet net havde medbragt. Desværre kunne jeg ikke nå at få fat i munden, og fighten fortsatte lidt endnu, indtil vi nu være inde på 30-40 cm vand og ved næste hovedryst i overfladen, fik jeg nu hurtigt min tommelfinger ind i kæften på rovpladen og med et fast greb fat i den. Herfra gik vi i rask tempo mod land, hvor vi kunne målte og veje fisken med Jørns målebånd og vægt. En grov pighvarre, som målte 54 cm og pressede Jørns vægt ned på 3,295 kg, blev nu fejret og efter en god portion fotos, fik pighvarre sin frihed igen. Yes! Også endda fra den jyske østkyst! Yes, bare yes!

-Konge aften, hvis jeg selv skal sige dét!

Herfra gik vi helt forbløffede tilbage mod stedet med ringbugene og jublen og begejstring over den store rovpladefangst ville næsten ende tage. Dog var jeg ved at være mættet af oplevelser for denne aften, og jagten gik nu på ny ind på at hjælpe Jørn med at fange hans første særfinnet ringbug. Men som sædvanligt, drillede ringbugene Jørn, hvorfor vi valgte at tage en pause, hvor vi kunne tage lidt fotos af min tangsnarre og ringbuge.

Mættet af oplevelser, valgte jeg at kalde det en aften/nats fiskeri, og lod Jørn fortsætte jagten på sin særfinnet ringbug.

-En enorm tak, skal lyde til Jørn Nordahl, for en fortrinlig fisketur i godt selskab.
Vis hele fangstrapporten

Pighvar ved Hvide Sande

På en tur i sommerhuset ved Hvide Sande sammen med Kasper fiskede vi lidt i Vesterhavet. Målet var at få en pighvar på krogen, og efter et par timers fiskeri lykkedes det. Pighvarren var ikke så stor, så den kom ud igen. Den huggede på et stykke sildefilet fisket passivt på et almindeligt fladfiskeforfang.
Senere fiskede vi lidt med et net i Ringkøbing Fjord, hvor vi bl.a. fangede et par smelt, en sjov lille art.
Vis hele fangstrapporten

Pighvar-tur

Denne tur var anden tur efter pighvar. -Jeg har fundet et fint spot nord for Børsmose, hvor folk ikke vælter over hinanden. -Turen var planlagt således at mit fiskeri startede ca. 1 time før højvande og til 2 timer efter højvande. - efter kun få kast var der bud efter min ophængerkrog agnen med hornfiskestrimel.

En fin lille pighvar på ca. 20-25 cm(øjemål) og fik efter et par hurtige billeder friheden igen.
Vis hele fangstrapporten

Endnu en UL-hvar :-)

En rigtig lækker Pighvar af en mere sjov størrelse end de foregående blev besejret via UL-gearet. Makker fik også en i samme kaliber, mens vi begge også fik kortvarigt hilst på hver vores Leps
Pighvaren blev forkælet med hvidvin og kryddersmør og vakte stor glæde som morsdags-middag - sindssygt lækker spisefisk!!!!
Vis hele fangstrapporten

Sløj rovplade-tur til Glatved Strand

I håb om at kunne fange nogle rovplader, tog Gustav og jeg til Glatved Strand på Djursland. Vi startede med at fiske efter tobis med sildeforfang og kastepirk. De første tobis kom hurtigt i spanden - og der var mange af dem... tobis fangsten skulle jo gerne omsættes til pighvarrer eller slethvarrer, men det var ikke så nemt i dag. Det lykkedes mig at fange en lille pighvarrer og Gustav fik også hans første slethvarrer, men ingen af dem var ret store. Ud over tobis og rovplader fik Gustav et par fjæsinger på sildeforfanget... Fiskeriet fortsatte i Grenaa Havn, se rapporten her: http://www.fiskefoto.dk/fangstrapport/fjaesing-ising-skrubbe-slethvarrer-sej-og-sild-fra-grenaa-havn/1344
Vis hele fangstrapporten

Fangstrapport fra Østjylland, Djursland (Havn / mole)

En rimelig artsrig tur på til Djursland med Jeppe hvor jeg fik 7 arter: fjæsing, tobis (tobiskonge), ising, slethvarre, pighvarre, sej og hornfisk. Jeppe fik ikke ising og pighvar, men til gengæld fik han sild og skrubbe. Så i alt fil vi til sammen 9 arter. Generelt var der ikke meget gang i fiskeriet, og der var meget skidt i vandet, så det var svært at fiske effektivt.
Vis hele fangstrapporten
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
En webshop med alt inden for fiskeagn, direkte til din dør.
Spændende fiskegrej til en god pris!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk