Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Flyfishing by Laura
fiskpaakrogen.dk
My Fish Poster

Aborre (Perca fluviatilis)

Aborre (Perca fluviatilis) aborrefiskeri, striber, rygfinne, regnorm, majs, spinner,
Aborre (Perca fluviatilis) aborrefiskeri, striber, rygfinne, regnorm, majs, spinner, Aborre (Perca fluviatilis) aborrefiskeri, striber, rygfinne, regnorm, majs, spinner, Aborre (Perca fluviatilis) aborrefiskeri, striber, rygfinne, regnorm, majs, spinner, Aborre (Perca fluviatilis) aborrefiskeri, striber, rygfinne, regnorm, majs, spinner,
Sidens indhold i overskrifter

Kendetegn - Sådan kender du aborre

Aborren kendes på de sorte tværgående striber, de spidse pigge i rygfinnen og de røde bug- , gat- og halefinner. I nogle tilfælde kan de sorte striber dog være meget utydelige eller helt væk. Når aborrer når en vis størrelse, får de en karakteristisk pukkel på ryggen.

I ferskvand kan aborren for den utrænede artsbestemmer forveksles med sandart og hork. Sandarten har dog et spidsere hoved og en mere langstrakt kropsform end aborren, og sandarten har desuden lange tænder, det har aborren ikke. Horken har den samme piggede rygfinne som aborren, men munden på horken er mindre, og der er en skægtråd i hver mundvig hos horken.

I brakvand kan aborren forveksles med havbars, men havbarsens kropsform er længere, og havbars er generelt mere sølvskinnende end aborre.

Fangstmetoder - Hvordan fanger man aborre?

Aborrefiskeri kan både foregå med naturlig agn og kunstagn. Den helt klassiske fiskemetode til aborrer er en regnorm fisket på en enkeltkrog under en prop eller en lille sølvskinnende eller rød spinner fisket tæt hen over bunden. Begge fiskemetoder kan være effektive, og især børn og nybegyndere kan hurtigt få en succesoplevelse med aborrefiskeriet, hvis der fiskes med prop og orm.

Ud over regnorm kan aborren også fanges på agnfisk, altså små levende eller døde fisk. Aborren foretrækker en spillevende agnfisk, men det kan også lade sig gøre, at fange aborrer på hele eller halve døde agnfisk. Små levende skaller, rudskaller, løjer, karusser, aborrer eller rimter er gode agnfisk til den store aborrer. Agnfisken kan ligesom regnormen fiskes under et flåd, men det kan også være effektivt at fiske efter aborrer på bunden med et bundforfang. Aborren er en rovfisk, men af og til kan man opleve at især mindre aborrer hugger på majs, når der medefiskes efter andre arter som karpe, suder eller karusse.

Når aborren hugger på en naturlig agn altså regnorm eller agnfisk, skal der gives modhug med det samme. Aborren vil hurtigt forsøge at sluge agnen, og man risikerer nemt at kroge aborren dybt, hvis der ikke gives et godt modhug, så snart aborren har taget agnen.

Aborren kan også fanges på nærmest alle kunstagn eksempelvis spinner, blink, jig, wobler eller på flue med fluestang. Det siges at aborren er særligt forfalden til røde farver, og det har førhen været meget brugt, at sætte et rødt stykke uldgarn på krogen af spinnere og blink, når der skulle fiskes efter aborrer.

Jiggen er en meget populær kunstagn til aborrefiskeriet. Den lille gummikrop kan have forskellige former og farver, og kan eksempelvis imitere en lille fisk, krebs eller orm. Jiggen kan fiskes på forskellige måder, og helt traditionelt fiskes den med et jighoved, som gummikroppen sidder direkte i. Jiggen kan dog også rigges som en ophænger, på et såkaldt dropshot rig eller som et carolina- eller texas rig, hvor et løst bly- eller tungstenshoved monteres på linen foran jiggen.

Under isfiskeri bruger man især i vores nabolande Norge og Sverige nogle specielle kunstagn til aborrefiskeriet. Balancepirke er pirke som står vandret i vandet, da linen monteres i et øje midt på pirken. Balancepirken har en enkeltkrog i hver ende, og en lille trekrog på undersiden. Krogene agnes traditionelt med maddiker, men en stump regnorm kan også bruges. Når balancepirken jigges op og ned, bevæger den sig i lokkende bevægelser frem og tilbage, pga. den ske som sidder i den ene ende at pirken.

En anden agn som bruges under isfiskeri efter aborrer er en mormyska. Mormyskaen ligner meget et lille jighoved, men i stedet for en jigkrop agnes den med et par maddiker. Mormyskaen fiskes ofte på en meget let ispimpel fiskestang.

Fiskepladser - Hvor fanges aborre?

Aborrer findes i næsten alle søer, åer og moser men også i de brakke dele af de indre farvande, eksempelvis omkring Bornholm og rundt om det meste af Sjælland, Lolland og Falster. Generelt går aborren tæt på bunden, men den kan også fanges oppe i vandmasserne i større søer.

Gudenåen ved Randers, St. Vejle Å, Tryggevælde Å og Køge Å er kendte aborrepladser, især når der er tale om specimenfiskeri efter store aborrer.

Spisefisk - Tilberedning af aborre

Aborren smager fantastisk, og den er nem at skære fileter af. Aborre fileten kan paneres, og serveres med citron og remoulade på et stykke rugbrød, eller til kogte kartofler med hollandaise sauce.
Skån aborrebestanden og tag kun få aborrer med hjem. Aborrer op til 500 gram er gode spisefisk, men større fisk bør genudsættes, så de kan gyde og holde bestanden ved lige. En sø eller mose kan hurtigt blive tømt for aborrer ved overfiskeri.

Fiskekalender - Hvornår fanges aborre?

Aborrer kan fanges året rundt. Nogle steder trækker aborrer fra brakvand op i åerne for at gyde, her kan fiskeriet i åen være særligt godt i vintermånederne. Nogle gange kan man opleve at aborrerne overhovedet ikke bider, det kan skyldes lufttrykket, som påvirker aborrens svømmeblære.

Kommer der is på moser og søer, kan aborren også fanges ved isfiskeri.

Læs mere om isfiskeri i Danmark her:
https://www.fiskefoto.dk/fiskeritype/isfiskeri/7
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
282539605865687877552626

Danmarksrekord - De officielle danske rekorder for aborre

2 kg line1,775 kg.
4 kg line2,785 kg.
6 kg line2,400 kg.
Fluefanget2,240 kg.
Dansk rekord2,785 kg.

Hvad vejer en aborre ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Aborre på andre sprog

Engelsk:perch
Tysk:Barsch
Norsk:abbor
Svensk:abborre
Latin:Perca fluviatilis
Find de udenlandske navne på andre arter her

Mindstemål for aborre:

Aborre: 20 cm. (I saltvand) (Alle farvande)
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for aborre:

Der findes ingen fredningstider for aborre.
Find alle fredningstider for danske fisk her


610 fangster af Aborre

Vis flere

Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Fiskegrej og havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
Fluekastekurser og guidede ture til Varde Å og Skjern Å
Spændende fiskegrej til en god pris!
Få din helt egen fiskeplakat!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk