Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Netbait
fiskpaakrogen.dk
My Fish Poster
dørgning / trolling | fluefiskeri | isfiskeri | medefiskeri | pirkefiskeri | spinnefiskeri
Isfiskeri i Danmark

Isfiskeri i Danmark

Nogle vintre bliver det så koldt i Danmark, at vores moser, søer, put and take søer og endda fjorde og bælter fryser til. Når isen lægger sig på vores vande, kan det spændende isfiskeri dyrkes. Ud over varmt tøj og til tider en del tålmodighed, kan det også være en fordel med noget specialudstyr, når der skal isfiskes. Fiskene kan være lidt sløve om vinteren, men det kan sagtens lade sig gøre at fange fisk ved isfiskeri, hvis man bruger den rigtige agn og den rigtige teknik.

Hvad kan man fange ved isfiskeri i Danmark?

Alle fiskearter kan i princippet fanges ved isfiskeri, dog er mange fiskearter ikke særligt aktive om vinteren, hvor de nærmest går i dvale, og kun spiser meget lidt. I ferskvand er især karpefisk som karpe, suder og karusse meget inaktive om vinteren, imens rovfisk som gedde, aborre, sandart, ørred, regnbueørred og knude er meget aktive i de kolde måneder.

Isfiskeri på put and take søen

I put and take søen kan alle de ørredarter som udsættes fanges om vinteren. Det gælder regnbueørred, guldørred, bækørred, brøding, tigerørred osv. Desuden bør stør også kunne fanges ved isfiskeri, da de også er aktive i de kolde måneder.
I put and take søen er klassikeren PowerBait også et hit om vinteren, men rejer fra frysedisken, regnorm og maddiker kan også være super effektive. Naturlig agn kan fiskes under et flåd på en lille enkelt eller trekrog. Der findes også grej som er specialudviklet til isfiskeri. Balancepirke og små mormyskaer kan være det rene guf for put and take ørrederne, når de agnet med et stykke regnorm eller et par maddiker sænkes ned igennem hullet i isen, og jigges lokkende op og ned.

Isfiskeri på mose og sø

I sø og mose lurer gedde, aborre, sandart og knude under isen. Fiskene kan fanges på døde agnfisk som skalle, rudskalle, løje eller karusse, men kan man skaffe levende agnfisk kan det være ekstra godt, især i den kolde tid. Agnfiskene kan fiskes under flåd. Mindre agnfisk kan kroges i overlæben med en enkelt tre- eller enkeltkrog, imens større agnfisk bør monteres med et sæt af to trekroge. Husk at brug et stålforfang eller et forfang af tyk nylonline, hvis der findes gedder der hvor du isfisker.
Aborrerne i sø og mose elsker en lille mormyska agnet med en stump regnorm eller et par maddiker. Mormyskaen fisks tæt ved bunden i små lokkende bevægelser. Mormyskaen må gerne ligge på bunden en gang imellem, og må også gerne hives lidt op i vandsøjlen.

Hvordan laver man hul i isen når der skal isfiskes?

Når der skal laves hul i isen, er det godt at have et isbor ved hånden. Et isbor koster omkring 600 kr. i Danmark, men pengene er godt givet ud, hvis man skal igennem 20, 30 eller 40 cm. is! Har man ikke et isbor, kan et håndøkse også bruges. Øksen laver hurtigt hul i isen, men øksen er lidt upraktisk. Hullet som man hugger i, fyldes nemlig på et tidspunkt med vand nedefra, og så kan det sprøjte en del ved de næste par øksehug! Pas på at du ikke taber øksen i ishullet, når der er hul igennem! En motorsav kan også bruges når der skal laves hul i isen, men svineri med olie og larm er måske ikke det bedste, når der skal fiskes. Lav aldrig huller der er så store, at mennesker eller dyr kan falde i dem.

Agn og grej til isfiskeri

Som tidligere nævnt findes der specielt udstyr, som er beregnet til isfiskeri, men man kan sagtens klare sig uden, hvis man ikke vil ud at investere i nyt grej. I Norge og Sverige er det meget udbredt at isfiske med såkaldte pimpler. Pimpler er små stænger med et primitivt hjul, som oftest bruges sammen med en mormyska agnet med maddiker eller orm. Mormyska med orm er lige så effektivt i Danmark som i vores nabolande, agnen er især god til aborre og regnbueørred. Der findes også lidt kraftigere stænger til isfiskeri. Stængerne bruges til fiskeri efter gedde, ørred og knude. Agnen vil ofte være en balancepirk. Balancepirken er en pirk med et øje midtpå, hvor linen sidder fast. Pirken balancerer vandret, i stedet for at hænge vandret ned som en normal pirk. Balancepirken kan agnes med maddiker eller stykker af regnorm, hvis den skal være ekstra lokkende.
Har man ikke specialudstyr som pimpel, mormyskaer og balancepirke, kan en almindelig fiskestang samt prop, klemmebly og enkeltkrog sagtens bruges. Tag eventuelt det yderste led af fiskestangen, så den bliver lidt kortere, så er den nemmere at styre på isen.

Sikkerhed på isen

Isen er et farligt sted at begive sig ud, og isfiskeri kan være farligt. Derfor bør man altid kontrollere istykkelsen inden man går ud på isen. Lav først et hul ved kanten, og vurder om isen er tyk nok. Lav så løbende kontrolhuller på vej ud på isen, istykkelsen kan variere meget! Som ekstra sikkerhed kan man have en såkaldt flydedragt på, dragten holder en flydende, hvis man skulle gå igennem isen. Isdupper er håndtag med små pigge for enden, og kan være til stor hjælp, når man skal hive sig op af et hul i isen.

Isfiskeri på tynd og usikker is

Viser det sig, at isen ikke er holdbar, behøver fisketuren ikke at gå i vasken. Findes der en bro ved vandet, hvor du skal fiske, kan det sagtens lade sig gøre at isfiske fra den, uden at man behøver at gå på isen. Ligeledes kan man også fiske direkte fra bredden. I moser, mergelgrave og i put and take søer, vil der ofte være så dybt helt inde ved kanten, at der sagtens kan komme en aborre, gedde eller regnbueørred forbi.

Isfiskeri med elektrikerrør

Vil man gerne fiske lidt længere fra land, uden at gå ud på isen, kan man fiske med elektrikerrør. Fiskemetoden er blevet populær ved put and take søerne, og fiskeriet foregår på den måde, at en række af såkaldte elektrikerrør sættes sammen til et langt stykke på eksempelvis 10 meter. For enden af rækken af rør monteres en v-formet holder, eksempelvis toppen af en stangholder. Et flåd eller et synk sættes fast i v-stykket imens linen holdes stram, og så skubbes agnen ud under isen. Når elektrikerrørene trækkes ind, bliver agnen ude under isen, og der fiskes. På den måde behøver man kun at lave et hul i isen tæt på land, uden at man behøver at gå ud på isen.

Her kan du se en video, hvor der isfiskes med elektrikerrør i en put and take sø:
https://www.fiskefoto.dk/fiskebiograf-fiskevideoer/put-and-take-isfiskeri-fra-land-med-elektrikerroer/21

Links til andre artikler om isfiskeri

Her kan du læse om isfiskeri på Norges største sø Mjøsa:
https://www.fiskefoto.dk/fotogalleri-artikel/isfiskeri-paa-mjoesa-i-norge-2011-mjoesa-aborre-helt-knude-mormyska-balancepirk-maddike/47

Her kan du læse om reglerne for færdsel på isen i Danmark:
https://www.fiskefoto.dk/artikel/faerdsel-paa-isen-i-danmark-offentlig-privat-grund/68

62 fangster ved isfiskeri

Vis flere
dørgning / trolling | fluefiskeri | isfiskeri | medefiskeri | pirkefiskeri | spinnefiskeri
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
En webshop med alt inden for fiskeagn, direkte til din dør.
Spændende fiskegrej til en god pris!
Få din helt egen fiskeplakat!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk