Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Netbait
fiskpaakrogen.dk
My Fish Poster
dørgning / trolling | fluefiskeri | isfiskeri | medefiskeri | pirkefiskeri | spinnefiskeri
Spinnefiskeri ved kyst, å, sø og put & take

Spinnefiskeri ved kyst, å, sø og put & take

Spinnefiskeri dækker alt fiskeri, hvor agnen kastes ud, og spindes ind med et fastspolehjul eller et multihjul. Agnen kan være alle former for kunstagn; blink, wobler, spinner, jigg, popper, jerkbait osv. samt ophængere og forfang som sildeforfang og makrelforfang. I nogle tilfælde spinnefiskes der også med naturlig agn, eksempelvis agnfisk, regnorm eller PowerBait. Generelt spinnefiskes der efter rovfisk, da den kunstige agn efterligner en form for byttefisk.

Spinnefiskeri på havn, mole og fder

Fra havn og mole kan der fanges mange forskellige fiskearter ved spinnefiskeri. Generelt er det altid godt at have et sildeforfang eller makrelforfang på, når der spinnefiskes i havne og fra moler hvor der er dybt. For enden af forfanget monteres en kastepirk eller et tungt blink. Forfanget kastes ud, synker til bunden og hives ind i små lokkende ryk. Fisk som sild, makrel, hvilling, torsk, sej, fjæsing, rød knurhane, grå knurhane, havørred og ulk kan ikke stå for et lokkende sildeforfang med en kastepirk for enden.
Fra fder kan der spinnefiskes efter havørred, torsk, sej, makrel og havbars. Lange blink som efterliner tobis og sild kan være den rigtige medicin her.

Spinnefiskeri på kysten

Spinnefiskeri på kysten er utroligt populært i Danmark. Der kan fiskes fra land, men mange steder er det en fordel at have waders på, så man kan vade et stykke ud i vandet. Målet er ofte havørred, men der dyrkes også målrettet fiskeri efter torsk og hornfisk fra de danske kyster. På kysten spinnefiskes der med kystwoblere, kastepirke og blink. Især er fiskeriet med blink populært, og der er udviklet specielle blink til fiskeri efter havørred og laks. Som nogle af de mere kendte kystblink kan nævnes Møresilda, Boss, Stripper og Hansen Fight. Det kan ofte give bonus at have en ophængerflue foran blinket, fluen kan eksempelvis være en Red Tag, Juletræet eller en rejeimitation.
Fiskes der målrettet efter hornfisk, kan det give flere kroninger, hvis man sætter et stykke line på ca. 5 cm imellem blink og trekrog.
Torskene ved kysten går ofte på lidt dybere vand, så her kan den rigtige agn være en kastepirk. Kastepirken har en god kastelængde, og synker hurtigere end blink.

Spinnefiskeri i sø og å

Når havørred og laks skal gyde, trækker de op i åerne. Her kan de ligesom i havet fanges på blink, men en spinner er også en god agn til laks og havørreder i åen.
I sø og å kan der også spinnefiskes efter bækørred, søørred, sandart, aborre og sidst men ikke mindst gedde. I åen står fiskene ofte i de dybe sving, og bag store sten, hvor de kan stå i læ for strømmen. I søen skal rovfiskene findes på søens skrænter, dybe huller og langs grødebælter.
Sandart, gedde og aborre fanges ofte på store woblere, spinnere, skeblink og jiggs, imens søørred og bækørred fanges på mindre blink, spinnere og woblere. Aborrer er særligt vilde med jiggs! prøv evt. at fiske jiggen som et texas-rig eller carolina rig. Du kan læse mere om texas-rigget her:
https://www.fiskefoto.dk/forum/grej-og-teknik/3/texas-rig-pausefiskerens-foerste-erfaringer/432

Spinnefiskeri i put and take søen

I put and take søen er spinneren en klassiker, men ørrederne i put and take søen kan også fanges på små blink, woblere, jiggs og PowerBait som spinnes ind. Spinnefiskeri med PowerBait kan være utroligt effkektivt. Et bobleflåd eller et såkaldt bombarda flåd monteres 1 - 2 meter oppe ad linen, og for enden af linen bindes en lille trekrog. Rundt om trekrogen formes en klump PowerBait. PowerBait klumpen formes som en ske, så den går lokkende igennem vandet, når den spinnes ind.

1494 fangster ved spinnefiskeri

Vis flere
dørgning / trolling | fluefiskeri | isfiskeri | medefiskeri | pirkefiskeri | spinnefiskeri
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
En webshop med alt inden for fiskeagn, direkte til din dør.
Spændende fiskegrej til en god pris!
Få din helt egen fiskeplakat!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk