Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Pausefiskeren.dk
fiskpaakrogen.dk
ilures.dk
Lystfiskeri Århus Å (Å / bæk)

Lystfiskeri Århus Å (Å / bæk)


I en del af Århus Å er der frit fiskeri, dog skal man som altid have det statslige fisketegn. Det drejer sig om nogle stræk imellem Brabrand sø og Århus Havn, samt et stræk imellem Årslev Engsø og Brabrand Sø.

Selvom at Århus Å for det meste ser lidt brun og kedelig ud, er der faktisk mange fisk i åen. De mest almindelige arter i åen er skalle, rudskalle, aborre og brasen, men det er også muligt at fange de lidt mere eftertragtede arter; havørred, bækørred og regnbueørred. Desuden fanges der lidt ål, hork og flirer i åen. Man bør også kunne støde på gedder i Århus Å, da der både findes gedder i Brabrand Sø og i Årslev Engsø.

Med en regnorm fisket på en bundforfang eller under flåd, kan man fange alle de arter som findes i Århus Å, måske på nær gedden. Nogle dage fungerer fiskeriet bedst med bundforfang og andre dage er det flådfiskeriet der tager kegler.

Fiskene i Århus Å er generelt ikke så store, men en gang imellem kan man fange aborrer op til ca. 35 cm., brasener over kiloet og havørreder som holder mindstemålet.

Et hemmeligt spot ved Århus Å, er stedet hvor rensningsanlæggets vand ledes ud i åen. Stedet ligger et par hundrede meter opstrøms ringgaden i Århus. Her kan man næsten altid fange en aborre, skalle, bækørred eller brasen.

På strækket imellem Årslev Engsø og Brabrand Sø, kan man også næsten altid fange et par småfisk.

Her kan du se et kort over de steder, hvor der er gratis fiskeri i Århus Å:
https://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Ud-i-naturen/Sejlads-og-lystfiskeri/Lystfiskeri.aspx

Disse arter fanges på denne fiskeplads

Fiskekalender

Fiskekalenderen viser hvilke arter der er fanget på den aktuelle fiskeplads, men statistikken er generel for hele Danmark.
Kalenderen bygger på data fra fangstrapporter på FiskeFoto, og opdateres automatisk når der oprettes nye fangstrapporter.
Klik på artens navn for at få info om arten og for se alle fangster af arten. Eller klik på et tal ud for arten for at vise fangster af arten fra den pågældende måned.
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Aborre201934545154545844341720
Brasen42313101211660 40
Bækørred437121391377931
Flire20 11220 110 0 0
Gedde17193133936211016211517
Havørred1113128747111693
Hork0131320 0 550 1
Regnbueørred7101620181118182515157
Rudskalle329142330121016223
Skalle9820273435323223988
Ål00 0 0 17230 10 0

Vælg en anden fiskeplads:

90 fangster fra Århus Å, Østjylland (Å / bæk)

Vis flere
Kasper Strube Webdesign
Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Fiskegrej og havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
Spændende fiskegrej til en god pris!
Gennemløbere til havørredfiskeri
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk

Find profil