Sport Dres
Emma Line
Geoff Anderson
Flyfishing by Laura
fiskpaakrogen.dk
My Fish Poster

Skælkarpe (Cyprinus carpio)

Skælkarpe (Cyprinus carpio) skælkarpefiskeri, regnorm, majs, spejlkarpe, læderkarpe, lineær, skæller
Skælkarpe (Cyprinus carpio) skælkarpefiskeri, regnorm, majs, spejlkarpe, læderkarpe, lineær, skællerSkælkarpe (Cyprinus carpio) skælkarpefiskeri, regnorm, majs, spejlkarpe, læderkarpe, lineær, skællerSkælkarpe (Cyprinus carpio) skælkarpefiskeri, regnorm, majs, spejlkarpe, læderkarpe, lineær, skællerSkælkarpe (Cyprinus carpio) skælkarpefiskeri, regnorm, majs, spejlkarpe, læderkarpe, lineær, skæller
Sidens indhold i overskrifter

Kendetegn - Sådan kender du skælkarpe

Skælkarpens krop er som hos de fleste andre fisk dækket af skæl. Skælkarpen har fået sit navn, da der også findes en variant af samme art, som har et mindre antal skæl og samtidigt større skæl, en såkaldt spejlkarpe. På FiskeFoto skelnes der imellem skælkarpe og spejlkarpe, selvom at der tale om den samme art (Cyprinus carpio) da det blandt lystfiskere er meget udbredt, at dele arten op i disse to underarter. Der findes flere varianter af spejlkarper; en såkaldt læderkarpe som slet ikke har skæl, en lineær karpe som har en ubrudt linje af skæl fra hoved til hale og en fuldskællet karpe, som har store og uregelmæssige skæl, som dækker hele fisken. Spejlkarper har en tendens til at være jere i kropsformen end skælkarper.

Karperne kendes generelt på skægtrådene i begge mundvige, den kraftige pig i rygfinne og den je maksimalvægt. Karper over 10 kilo er ikke usædvanlige i Danmark i visse vande.

Karper krydser sig ofte med andre karpefisk og skaber såkaldte hybrider. Hybriderne kan eksempelvis være imellem karpe og karusse, eller karpe og sølvkarusse. Det er meget forskelligt hvor meget hybriderne ligner den ene eller den anden art, men nogle gange kan man støde på karpelignende fisk, som bare ser anderledes ud. Det kræver en grundig undersøgelse af fisken af en ekspert, at fastslå om der er tale om en hybrid.

Fangstmetoder - Hvordan fanger man skælkarpe?

Skælkarpe og spejlkarpe er populære arter blandt lystfiskere. Karperne fighter som regel rigtigt godt, og kan blive store, sammenlignet med andre danske fiskearter. Karpefiskeri kan være en videnskab, med specialgrej i form af karpestænger, karpehjul, karpeforfang, bidmeldere, boilies, fordodring osv. osv. Der er ingen tvivl om at rutinerede karpefiskere med det professionelle grej, lander mange og store fisk - MEN karper kan sagtens fanges med mindre end det. En kraftig stang, et hjul med en god bremse, 0,30 line, prop og krog er alt hvad man strengt talt behøver, for at fange en karpe. Når karpen skal landes er det en fordel med et godt stort net, og man bør også bruge en såkaldt afkrogningsmåtte til større karper, hvis man da ikke afkroger dem i vandkanten. Det avancerede karpefiskeri med boilies, forskellige bundforfang, lodder, dips mm. vil vi ikke komme ind på her. Men en hurtig guide til flådfiskeri efter karper er der plads til.

Flådet kan med fordel være et penneflåd. Penneflådet afbalanceres med splithagl, så kun er et par centimer af flådet stikker over vandoverfladen. Afstanden imellem flåd og krog justeres nu, så krogen hænger lige over bunden. Krogen agnes med et par majskorn eller en regnorm. Inden fiskeriet går i gang, kan det være en fordel at forfodre lidt. En håndfuld majs fra en dåse, kan være rigtigt fint. Men man kan også gå skridtet videre, og lave en simpel forfodring af rasp, vaniljesukker, vand fra majsdåsen og evt. ekstra vand. Blandingen blandes så den kan formes til kugler på størrelse med en golfbold, og kastes ud, der hvor man tror at skælkarperne kommer forbi. Når karperne indfinder sig, vil de ofte rode op i bunden, og dermed sende små bobler til overfladen. Når der er bobler på foderpladsen, er det bare med at få krogene i vandet. Ofte vil man få hug omgående, hvis man kaster ud i en kraftigt boblende foderplads. Når flådet går under eller bevæger sig til siden gives et modhug, og forhåbentligt bliver skælkarpen kroget. Karpen fightes ind, og nettes forsigtigt i vandkanten. Husk at skælkarper kan blive meget store, så hav altid et stort net med, og juster din bremse, således at de store fisk ikke knækker din line! Under fiskeri efter skælkarper med flåd, er det ikke unormalt af få bifangster i form af spejlkarper, sølvkarusser, karusser, sudere, skaller, rudskaller og græskarper.

Fiskepladser - Hvor fanges skælkarpe?

Skælkarper findes i mange søer, damme og åer i Danmark. Karpen er ikke en naturlig fisk i Danmark, så findes der karper i en sø, er de jest sandsynligt kommet dertil via udsætninger. Mange karper er uden tvivl blevet flyttet af lystfiskere, som gerne vil have noget godt at fange i deres lokale sø eller dam. Men mange karper er også blevet sat ud af søejere, i den tro at de ville rense vandet eller holde det frit for grøde. Karper har dog en tendens til at rode op i bunden, og dermed gøre en sø meget grumset. Almindelige skælkarper og spejlkarper gør desuden heller ikke det store indhug i grødebestanden. Skal der spises grøde, skal man have fat i græskarper. Bemærk at det er forbudt at flytte fisk fra et vand til et andet, og at udsætte fisk som er købt i et havecenter eller lignende uden en speciel tilladelse.

Karpefiskere holder ofte kortene tæt til kroppen, når det kommer til gode karpevande. Man kan google sig frem til meget karpevand, men det bedste kan være, at spørge sig for i nærområdet. Man kan også kigge efter søer og damme, som ligger tæt på byer, her vil der ofte være karper at finde. Et par kendte karpevande er Viborgsøerne og Harte-Donssøerne i Jylland og Susåen på Sjælland.
Desuden findes der både skælkarper, spejlkarper og græskarper i mange put and take søer.

Spisefisk - Tilberedning af skælkarpe

Skælkarper spises normalt ikke i Danmark, og det er god kutyme at genudsætte alle karper, såkaldt catch and release eller C&R fiskeri. Førhen har karpen været en jt værdsat madfisk i Danmark, og nogle steder i Sønderjylland er der stadig tradition for at spise karpe til jul. Tyskere og østeuropæere har ligeledes stadig tradition for at spise karper, og efter sigende skulle østeuropæere stå for decideret opfiskning og tømning af nogle danske karpevande!

Fiskekalender - Hvornår fanges skælkarpe?

Skælkarper er mest aktive i de varmere måneder. Fra marts til september fanges der godt med skælkarper. Men karperne kan i princippet fanges året rundt. Skælkarper kan fanges døgnet rundt, men fiskeriet kan være ekstra givende aften, nat og tidlig morgen.
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
3281230282319960 0

Danmarksrekord - De officielle danske rekorder for skælkarpe

Fluefanget6,300 kg.
Dansk rekord20,400 kg.

Hvad vejer en skælkarpe ud fra dens længde?


Find svaret med denne funktion

Skælkarpe på andre sprog

Engelsk:common carp
Tysk:Karpfen
Norsk:karpe
Svensk:karp
Latin:Cyprinus carpio
I Danmark kendes skælkarpe også under navnet:
skæller.
Find de udenlandske navne på andre arter her

Mindstemål for skælkarpe:

Der findes ingen mindstemål for skælkarpe.
Find alle mindstemål for danske fisk her

Fredningstider for skælkarpe:

Der findes ingen fredningstider for skælkarpe.
Find alle fredningstider for danske fisk her


144 fangster af Skælkarpe

Vis flere

Shopping guide
Det største udvalg - I den største butik – Til den bedste pris.
Fiskegrej og havture med M/S Bodil og M/S Muddi.
Find din nærmeste forhandler af kvalitetstøj fra Geoff Anderson her
Fluekastekurser og guidede ture til Varde Å og Skjern Å
Spændende fiskegrej til en god pris!
Få din helt egen fiskeplakat!
Find FiskeFoto.dk på Facebook
Pausefiskeren.dk